Portal Legislativ


Legea Educație Naționale


LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)


LEGEA nr. 62 din 10 mai 2011 dialogului social


ORDIN nr. 5.530 din 5 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare


ORDIN nr. 5.115 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar


LEGE-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice


HOTĂRÂRE nr. 136 din 2 martie 2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional


ORDONANTA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 (*actualizata*) privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor (actualizata până la data de 20 august 2002*)


LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.


Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


LEGE nr. 248 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate


ORDIN nr. 201 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind coordonarea, îndrumarea metodologică şi supravegherea stadiului implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial la entităţile publice


LEGE nr. 85 din 29 aprilie 2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011


LEGE nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice


 

ORDIN nr. 4.742 din 10 august 2016


STATUT din 10 august 2016

al elevului*)


ORDIN nr. 5.077 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018


ORDIN nr. 5.078 din 31 august 2016 privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şcolar 2016-2017


 ORDIN nr. 5.071 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017


ORDIN nr. 5.070 din 31 august 2016 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2017 EMITENTMINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE


ORDIN nr. 5.074 din 31 august 2016 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2016-2017
Formularele tip, aşa cum sunt prezentate în Normele metodologice de aplicare a Legii 544/2001, sunt disponibile mai jos pentru descărcare


 

Reclamaţie administrativă 1
Dată 25-03-2016 Dimensiune fișier 29.99 KB Descărcare 1,060 Descărcare

Reclamaţie administrativă 2
Dată 25-03-2016 Dimensiune fișier 51.78 KB Descărcare 682 Descărcare