FORMULARE - DOCUMENTE TRANSMISE CĂTRE ISJ

Formular transmitere admiși vocațional 25 mai 2018
 
 
ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019
25 mai 2018
 
Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestaţiilor la probele de aptitudini
Transmiterea, în format electronic şi în scris, către  comisia de admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti a
listei candidaţilor declaraţi admişi la probele de aptitudini,  prin completarea acestora în aplicația informatică
centralizată
Dată 25-05-2018 Descărcare 1,026 Descărcare

2 iulie 2018 ORA 12.00. - Transmiterea machetei nominal admiși la profesional și profesional dual

2 iulie 2018 ORA 12.00. - Transmiterea, utilizând aplicaţia informatică centralizată, la comisia de admitere județeană/a municipiului București, a candidaților declarați admiși și a celor respinși la admiterea în învățământul profesional de stat, de către toate unitățile de învățământ, indiferent dacă au desfășurat sau nu proba de preselecție/admitere.

TRANSMIT DOAR LICEELE CARE AU INVATAMANT PROFESIONAL SI PROFESIONAL DUAL

FORMULAR DE TRANSMITERE   MACHETA

Dată 30-06-2018 Descărcare 555 Descărcare

Nu pot găsi descărcarea. ID =2655