Noutăți - comunicate de presă

Flux comunicate de presă. edu.ro

 • Participarea ministrului Educației, Pavel Năstase, la Consiliul Educație, Tineret, Cultură şi Sport

  23 Mai 2017

  Ministrul Educației Naționale, Pavel Năstase, a participat luni, 22 mai 2017, la Bruxelles, la reuniunea Consiliului Educație, Tineret, Cultură și Sport. În cadrul acestui eveniment a fost adoptată noua Recomandare a Consiliului privind Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții.

  Totodată, ministrul Educației Naționale a luat parte la dezbaterea publică cu tema „Să oferim celor care studiază posibilitatea de a-și face auzită vocea; cum îmbunătățim și modernizăm sistemele pentru a furniza educație de înaltă calitate pentru toți”.

  Programul ministrului Pavel Năstase a inclus și o întrevedere cu omologii săi din Finlanda și Croația în perspectiva pregătirilor pentru exercitarea de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, în semestrul I al anului 2019.

  BIROUL DE PRESĂ

 • Colaborare româno-elvețiană de succes în domeniul orientării profesionale a tinerilor

  22 Mai 2017

  Ministerul Educației Naționale organizează marți, 23 mai 2017, începând cu ora 10:00, la Colegiul Național „Sfântul Sava” din Bucureşti (str. General Berthelot nr. 23, sector 1), Conferința Națională a proiectului JOBS (Orientare profesională - Instruire în întreprinderi și școli). 

  Cu acest prilej vor fi prezentate rezultatele proiectului derulat în parteneriat cu Institutul de Proiecte Internaționale în Educație (IPE) al Universității Pedagogice Zurich, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic (CNDIPT) și Universitatea din București.

  De asemenea, în cadrul unei conferințe de presă (11:20 - 11:50) vor fi anunțate principalele modalități prin care se va asigura sustenabilitatea JOBS pe termen mediu și lung. La conferința de presă vor participa Oana Ariana Bucur, Secretar de stat pentru învățământ preuniversitar, András György Király, Secretar de stat pentru învățământ în limbile minorităților și Roland Python, Șeful Biroului Contribuției Elvețiene din cadrul Ambasadei Elveției.

  Proiectul JOBS vizează orientarea profesională și în carieră a elevilor din învățământul secundar și își propune să genereze o schimbare esențială în învățământul românesc prin metoda de predare - învățare centrată pe elev și bazată pe sarcină, precum și prin implicarea activă a elevilor, profesorilor și a mediului de afaceri pentru a crea tinerilor experiențe necesare de învățare și a contribui la cunoașterea reală a mediului economic și social actual. Finanțat prin Programul de cooperare Româno - Elvețian și cofinanțat de Guvernul României prin Ministerul Educației Naționale, proiectul face parte din demersurile MEN pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic în general și a învățământului dual în special.

  Lansat în 2012, JOBS a fost implementat în 4 regiuni de dezvoltare ale României: Centru,  Nord-Est, Sud Muntenia și București-Ilfov. Peste 500 de profesori și 8000 de elevi din 180 de unităţi de învăţământ gimnaziale şi de învăţământ profesional şi tehnic au parcurs până în prezent programul JOBS. În același timp au fost elaborate materiale de predare-învățare (Caietele JOBS), a fost dezvoltată o platformă de e-learning pentru profesori, au fost formați mentori, s-a dezvoltat legătura dintre unitățile de învățământ și operatorii economici și au fost organizate competiții prin care elevii au demonstrat experiențele de învățare acumulate.

  La conferința națională vor participa reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, Ambasadei Elveției în România, Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare - SDC, Universității Pedagogice din Zurich, CNDIPT, inspectoratelor școlare, caselor corpului didactic, precum și directori, cadre didactice și elevi din unitățile de învățământ în care se implementează proiectul. Sunt așteptați, în calitate de invitați, și reprezentanți ai Ministerului Educației din Republica Moldova.

  Proiectul se va finaliza în cursul acestui an. Detalii suplimentare: www.jobsproject.ro.

  Atașat, agenda completă e evenimentului.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Şase premii pentru elevii români, la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru seniori 2017

  09 Mai 2017

  Lotul olimpic de matematică al României şi-a trecut în palmares 6 medalii (o medalie de aur, două medalii de argint şi trei medalii de bronz) la a XXXIV-a ediţie a Olimpiadei Balcanice de Matematică pentru seniori, desfăşurată în perioada 2-7 mai, la Ohrid (Macedonia).

  Medaliat cu aur și la Balcaniada de anul trecut, Mircea Ciprian Bonciocat (Colegiul Naţional „Tudor Vianu” din Bucureşti) a reușit să-și egaleze performanța, cu atât mai relevantă cu cât a fost obținută, din nou, cu punctaj maxim (40 de puncte). Medaliile de argint au revenit lui Mihnea-Gabriel Doica (Liceul Internaţional de Informatică din Bucureşti) şi Dragoș Manea (Colegiul Naţional „Andrei Șaguna” din Brașov). Mihnea-Andrei Ocian (Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” din București), Andonie Ciocan (Liceul Teoretic Internaţional de Informatică din Bucureşti) și Theodor-Mihai Ilian (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Comstanța) au fost medaliaţi cu bronz.

  Echipa României a fost coordonată de conf. dr. Cătălin Gherghe (Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Matematică şi Informatică) şi lector univ. dr. Mihai Chiş (Universitatea de Vest din Timişoara).

  La ediţia 2017 a Olimpiadei Balcanice (competiţie de nivel regional) au participat echipe din 19 ţări (11 cu statut permanent şi 8 cu statut de invitat). Conform regulamentului de organizare şi desfăşurare, fiecare stat participant, cu excepţia celui organizator, are dreptul să înscrie în concurs o echipă formată din maximum 6 elevi din învăţământul liceal, a căror vârstă nu depăşeşte 20 de ani la data desfăşurării competiţiei. Probele presupun rezolvarea individuală a patru probleme de geometrie, teoria numerelor, combinatorică şi algebră, pe durata a patru ore şi treizeci de minute.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Peste 3.500 de candidaţi au obţinut definitivarea și dreptul de practică în învățământul preuniversitar în sesiunea 2017 (rezultate finale)

  28 Apr 2017

  Procentul final de promovare la examenul naţional de definitivare în învăţământ (sesiunea 2017), după soluționarea contestațiilor, este de 66,90% (în creștere cu peste 3 procente comparativ cu rezultatele inițiale). Astfel, din totalul de 5.235 de candidaţi evaluați la proba scrisă, 3.502 candidaţi au reușit să obțină, în final, medii mai mari sau egale cu 8 și au promovat examenul. Din totalul celor 1.200 de candidaţi care au depus contestaţii, 167 au obținut medii peste 8 în urma soluţionării acestora și, implicit, statutul de promovat.

  În urma soluționării contestațiilor, judeţul cu rata de promovare cea mai mare este Bistrița-Năsăud (77,8%), fiind urmat de Vâlcea (72,9%) și Mureș (72,6%), în timp ce rata de promovare cea mai scăzută s-a înregistrat în județul Giurgiu (50%). În municipiul București procentul este de 71,43%.

  În ceea ce priveşte tranşele de medii, situaţia finală este următoarea: medii sub 7 - 963 de candidaţi (18,40%), medii între 7 şi 7,99 - 770 de candidaţi (14,70%) și medii între 8 și 10 - 3.502 candidaţi (66,90%). Din cei 44 de candidaţi cu note de 10 la proba scrisă, doar 34 au obținut note de 10 la toate probele examenului.

  Reamintim că, în contextul legislativ actual, o persoană poate susține proba scrisă de cel mult trei ori. Ulterior, susținerea examenului va fi condiţionată de achitarea unei taxe stabilite de Ministerul Educaţiei Naționale. De asemenea, persoanele care nu au promovat se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susţinerii examenului, a stagiului de practică de un an.

  Afişarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 28 aprilie 2017, atât la centrele de examen, cât şi online, pe site-ul dedicat, definitivat.edu.ro. 

  Atașat, vă prezentăm un dosar de presă ce conține date statistice detaliate privind sesiunea 2017 a examenului național de definitivare.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Ministerul Educației a stabilit procedurile şi calendarul aferente înscrierii şi reînscrierii în învăţământul preşcolar în anul 2017

  28 Apr 2017

  Ministerul Educaţiei Naţionale a solicitat inspectoratelor şcolare judeţene/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti să asigure toate măsurile necesare derulării în condiții optime a înscrierii în grădiniţă. Astfel, în vederea cuprinderii în învăţământul preşcolar a copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani vor avea loc, succesiv, următoarele etape la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ: reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an şcolar şi doresc să o frecventeze şi în anul şcolar 2017-2018, respectiv înscrierea copiilor nou-veniţi. Reînscrierile vor începe în data de 8 mai, iar înscrierile se vor derula începând cu 22 mai.

  Intervalele orare aferente reînscrierilor şi înscrierilor vor fi stabilite de conducerea unităţii de învăţământ şi vor fi afişate, la loc vizibil, în fiecare grădiniţă, pentru informarea părinţilor şi a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există), şi eventual pe site-urile inspectoratelor şcolare.

  Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani). În baza HG nr. 1252/2012 şi în limita locurilor disponibile, pot fi înscrişi în grupa mică şi copii cu vârsta cuprinsă între 2 şi 3 ani.

  În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, repartizarea copiilor se va face în ordinea descrescătoare a numărului de crieterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil. 

  Pentru asigurarea transparenţei procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităţilor de învăţământ preşcolar vor afişa, la vedere, pentru toţi cei interesaţi, următoarele informaţii:

  • capacitatea instituţiei (număr de copii pentru care a fost proiectată);
  • numărul de locuri aprobat prin planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare);
  • criteriile generale şi criteriile specifice pentru înscrierea copiilor;
  • numărul de copii reînscrişi/înscrişi zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil.

  Criteriile specifice de departajare  (elaborate de fiecare unitate de învăţământ preşcolar, aprobate de Consiliul de administraţie al acesteia şi avizate de consilierul juridic al Inspectoratului Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti până la data de 19 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieriDe asemenea, criteriile specifice de departajere vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

  Menţionăm ca unităţile de învăţământ preșcolar au obligaţia afişarii la loc vizibil a informaţiilor privind statutul acestora: autorizată să funcţioneze provizoriu sau acreditată de Agenția pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP).

  Pentru detalii suplimentare vă rugăm să consultați adresa transmisă în teritoriu de Ministerul Educației Naționale (disponibilă aici).

  BIROUL DE COMUNICARE