Noutăți - comunicate de presă

Flux comunicate de presă. edu.ro

 • [Actualizare] Informare privind unitățile de învățământ preuniversitar afectate de condițiile meteorologice nefavorabile (vineri, 19 ianuarie 2018)

  19 Ian 2018

  Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare sunt suspendate în 47 de unități școlare din 6 județe: Galați (3), Iași (14), Prahova (1), Tulcea (23), Constanța (4) și Vaslui (2). Informațiile au fost transmise de inspectoratele școlare județene și pot suferi modificări în funcție de evoluția situației.

  Orele de curs vor fi recuperate pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017-2018.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Consultare publică privind structura anului școlar 2018-2019

  18 Ian 2018

  Ministerul Educației Naționale organizează în perioada 18-24 ianuarie 2018 o consultare, prin intermediul unui chestionar online, privind structura anului școlar 2018-2019.

  Consultarea se adresează exclusiv elevilor, părinților și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar.

  Chestionarul conține 5 întrebări care vizează colectarea unor puncte de vedere referitoare la durata minimă a anului școlar, data de începere a acestuia, durata vacanțelor de iarnă și de primăvară, respectiv necesitatea vacanței intersemestriale.

  Nu se solicită date cu caracter personal, iar răspunsurile sunt confidenţiale şi vor fi utilizate doar în scopul consultării.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Informare privind unitățile de învățământ preuniversitar afectate de condițiile meteorologice nefavorabile (vineri, 19 ianuarie 2018)

  18 Ian 2018

  Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, cursurile școlare vor fi suspendate în 33 de unități școlare din 4 județe: Galați (3), Iași (8), Prahova (1) și Tulcea (21). Informațiile au fost transmise de inspectoratele școlare județene și pot suferi modificări în funcție de evoluția vremii.

  Orele de curs vor fi recuperate pe parcursul semestrului I al anului școlar 2017-2018, conform calendarului stabilit de fiecare unitate de învățământ cu aprobarea inspectoratelor școlare județene.

  BIROUL DE COMUNICARE

 • 21 de proiecte de acte normative, pe agenda Ministerului Educației Naționale în anul 2018

  18 Ian 2018

  Ministerul Educației Naționale (MEN) a introdus în Planul Anual de Lucru al Guvernului pentru anul 2018 (PALG 2018) 21 de proiecte de acte normative cu incidență în domeniile pe care le coordonează, potrivit reglementărilor privind organizarea și funcționarea sa. Dintre cele 21 de propuneri de acte normative, trei reprezintă priorități ale MEN pentru anul 2018:

  1. Hotărârea de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2017 privind aprobarea Programului - pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de unități de învățământ preuniversitar de stat
  2. Hotărârea de Guvern de modificare și completare a HG 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor servicii de educație timpurie antepreșcolară
  3. Hotărârea de Guvern privind înființarea Centrului pentru Formare Continuă în Limbile Minorităților Naționale.

  Vă prezentăm și celelalte 18 titluri ale proiectelor de acte normative ce vor fi inițiate de MEN în acest an:

  1. Hotărâre de Guvern privind școlarizarea în România a românilor de pretutindeni, a cetățenilor străini și a bursierilor statului român
  2. Hotărâre de Guvern privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului III - studii universitare de doctorat
  3. Hotărâre de Guvern privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2018-2019
  4. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru ierarhizarea programelor de studii și gruparea pe clase a universităților
  5. Hotărâre de Guvern privind aprobare a Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2018-2019
  6. Hotărâre de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi  numărul maxim de  studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2018 - 2019
  7. Hotărâre de Guvern de modificare și completare a HG nr. 536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar
  8. Hotărâre de Guvern privind salarizarea funcțiilor de conducere din învățământul preuniversitar de stat
  9. Hotărâre de Guvern privind acordarea indemnizatiei în raport de zona geografică respectivă
  10. Hotărâre de Guvern privind participarea României la „Studiul privind îmbunătățirea eficienței utilizării resurselor școlare”, dezvoltat de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică
  11. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei privind modernizarea infrastructurii educaţionale
  12. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 954/2009 privind plata taxei  anuale  de  participare la Asociația EUROPEN - PEN (European Practice Firm Network), de către Ministerul Educației Naționale - Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, în calitate de membru afiliat
  13. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului național al calificărilor, cu modificările și completările ulterioare
  14. Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor
  15. Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației Naționale pentru finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege și din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor cu formarea continuă și evaluarea personalului, cheltuielilor cu evaluarea periodică internă a elevilor, cheltuielilor materiale și pentru servicii, cheltuielilor cu întreținerea curentă, pe baza costului standard per elev/preșcolar
  16. Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din  învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
  17. Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de autorizarede funcţionare provizorie, a standardelor de acreditare, a standardelor de referință și a indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar
  18. Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii  Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională  în  vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie și a Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei  Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, cu modificările ulterioare.

  Planul Anual de Lucru al Guvernului (PALG) face parte din Strategia privind mai buna reglementare 2014-2020, elaborată de Secretariatul General al Guvernului în vederea derulării procesul de planificare strategică.

   

  BIROUL DE COMUNICARE

 • Programul ministrului Educației Naționale, Liviu Marian Pop, în perioada19-26 ianuarie 2018

  17 Ian 2018

  Ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, continuă seria dezbaterilor regionale privind proiectele și programele lansate de Ministerul Educației Naționale, după următorul program: Constanța (19 ianuarie), Târgu Jiu (22 ianuarie), Bacău (23 ianuarie) și Cluj-Napoca (25-26 ianuarie).

  În acest context, ministrul Liviu Marian Pop se va întâlni cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene, directorii unităților de învățământ preuniversitar, cadre didactice, reprezentanți ai asociațiilor de elevi, părinți și sindicate. Subiectele supuse dezbaterilor vizează propunerile de planuri-cadru pentru învățământul liceal (filiera teoretică), revizuirea planurilor-cadru și a programelor școlare pentru învățământul primar, metodologiile privind acordarea gradației de merit, finanțarea/elev și de evaluare a inspectorilor școlari generali/adjuncți și a directorilor de școli. În același timp, vor fi abordate și subiecte precum regimul temelor pentru acasă și constituirea pachetelor de resurse educaționale deschise (RED), respectiv stimularea participării cadrelor didactice la elaborarea noilor manuale școlare.

  De asemenea, vineri, 26 ianuarie, ministrul Liviu Marian Pop va participa, alături de reprezentanții MEN și de inspectorii școlari generali din regiune, la Conferința de lansare a Olimpiadei Internaționale de Matematică 2018, competiție care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 3-14 iulie. 

  BIROUL DE COMUNICARE