În atenţia directorilor unităţilor de învăţământ

Directorii unităților de învățământ au obligaţia prevăzută în metodologia mişcării de personal de a verifica după fiecare mişcare,  corectitudinea informaţiilor despre orele/catedrele vacanate/ rezervate publicate. Astfel, vă rugam, ca până pe data de 11.05.2016, să ne transmiteţi cu semnătură şi ştampilă eventualele corecturi, în vederea publicării corecte pentru concursul de titularizare