CĂTRE

                               UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI CONEXE DIN JUDEȚUL BUZĂU

                           Comunicările pentru gradațiile de merit, anul 2019, se pot ridica de la serviciul salarizare de către

secretarul/contabilul/directorul unităților unde își desfășoară activitatea persoanele care au obținut gradații de merit.