Fișiere:
Modificări ARACIP

Începând cu data de 29 noiembrie 2019 au intrat în vigoare două acte normative, respectiv:

1. Legea nr. 229/25.11.2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.75/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005, privind asigurarea calității educației;

2. Legea nr.230/25.11.2019 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.23/2019 pentru completarea Legii educației naționale Nr.1/2011, instituirea unor derogări și prorogarea unor termene.

Aveți atașat un folder ce conține următoarele: Legea Nr.229/2019, Legea Nr. 230/2019, O.MS Nr. 1955/1995 și o listă de verificare (derivată din legislația în vigoare).

Dată 02-12-2019 Dimensiune fișier 588.56 KB Descărcare 815 Descărcare