Nu pot găsi descărcarea. ID =3572

 
Referitor  - Adresa MEN Nr. 24 950 din 5 februarie 2019.
 
„Elevii care nu frecventează cursurile” – sunt elevii și copiii care nu au frecventat cursurile cel puțin jumătate din semestru (~ 9 săptămâni) și nu au depus niciun document justificativ de motivare a absenţelor şi cărora nu li s-au încheiat toate mediile la sfârșitul semestrului I, se selectează în aplicaţia SIIIR la SITUAȚIE ȘCOLARĂ: „Situaţie şcolară neîncheiată”

„Elevii declarați cu situația neîncheiată la finalul fiecărui semestru, cu excepția celor școlarizați la domiciliu sau spitalizați” – (elevii cărora din diverse motive, la finalul semestrului, nu li s-a încheiat situaţia şcolară la unul sau la mai multe obiecte de studiu) - se selectează în aplicaţia SIIIR la SITUAȚIE ȘCOLARĂ: „Situaţie şcolară neîncheiată”

„Elevii declarați cu situația neîncheiată la sfârșitul anului școlar, cu excepția celor școlarizați la domiciliu sau spitalizați” - se selectează la Situație școlară (elevii cărora din diverse motive, la finalul anului şcolar, nu li s-a încheiat situaţia şcolară la unul sau la mai multe obiecte de studiu): Situaţie şcolară neîncheiată

Nota: Toate modificările enumerate mai sus se operează numai la nivelul aplicației SIIIR.
Elevii declaraţi cu „Situaţie şcolară neîncheiată” nu sunt eliminați acum din catalog sau din registrul matricol, având în vedere că ei pot reveni să-și încheie situația școlară după începutul sem. II, conform prevederilor ROFUIP.

După încheierea situației școlare pe semestrul I, acestor elevi li se redeschid și în SIIIR asocierile existente !!! 
ATENȚIE: NU li se adăugă asocieri noi !!! 

Redeschiderea asocierii la formațiune se face prin accesarea modulului Managementul unității de învățământ – meniul Formațiuni de studiu, editarea formațiunii de studiu, editarea asocierii elevului, modificarea status-ului din Situație școlară neîncheiată în Situație școlară deschisă (se va șterge automat data de sfârșit a asocierii) și salvarea modificărilor.
În cazul în care se adaugă acestor elevi alte asocieri în loc să se redeschidă cele existente, elevii vor figura în baza de date cu asocieri dublate (una cu Situație școlară neîncheiată și alta cu Situație școlară deschisă).

„Elevii exmatriculați cu drept de reînscriere” și „Elevii exmatriculați” - se selectează în aplicaţia SIIIR la SITUAȚIE ȘCOLARĂ: „Exmatriculat”

„Elevii pentru care sunt depuse cereri de școlarizare în străinătate” – pentru acești elevi unitatea de învățământ adaugă în aplicaţia SIIIR cereri de transfer în străinătate.

Nota: Aceste modificări se operează atât la nivelul aplicației SIIIR, cât şi în catalog.

De asemenea, trebuie să fie operate atât în SIIIR, cât şi în cataloage, în regim de urgență, toate transferurile de elevi în aceeași unitate și / sau între unități efectuate pana in prezent.