Chestionar directori / Chestionar profesori/învățători/educatori  / Chestionar elevi Chestionar părinți 

 

Chestionar directori (nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional):

https://www.surveymonkey.com/r/Q_Directori

Chestionar profesori/învățători/educatori (nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional):

https://www.surveymonkey.com/r/Q_Profesor

Chestionar elevi (nivelurile gimnazial, liceal, profesional):

https://www.surveymonkey.com/r/Q_Elev_V-XII

Chestionar părinți (ai copiilor/elevilor de la nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional):

https://www.surveymonkey.com/r/Q_Parinti

Reamintim pașii care trebuie urmați pentru transmiterea și completarea chestionarelor on-line, pentru persoanele din categoriile vizate care nu au reușit să răspundă, până la această dată, întrebărilor adresate:

  • Inspectoratele Școlare Județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București transmit/transmite către toate unitățile de învățământ preuniversitar (nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional), o adresă de revenire, cu informații referitoare la completarea chestionarelor și linkurile aferente acestora (în format pdf, dar și în format editabil - word, pentru eliminărea erorilor de scriere a linkurilor aferente celor patru chestionare), cu solicitarea de completare, până la data de 12iunie 2020, inclusiv;