Nu pot găsi descărcarea. ID =3052

Vă informăm ca se impune finalizarea operării in SIIIR a următoarelor informații cu respectarea stricta a termenelor precizate.

I. Pana la data de 02.10.2018 – ora 15.00 se vor actualiza datele directorilor, directorilor adjuncți pentru anul școlar 2018 - 2019 prin completarea următoarelor câmpuri:
• Modalitatea de numire: director prin concurs director prin detașare
director adjunct1 prin concurs / director adjunct 2 prin detașare.

• Numele și prenumele: director / director adjunct;

• Valabil de Ia: conform deciziei de numire;
• Număr telefon: director / director adjunct,
• Adresa de e-mail: director / director adjunct.

Nu pot găsi descărcarea. ID =3042