În atenția candidaților la Concursul de Titularizare 2017

Repartizarea candidaților cu media de repartizare minimum 7 (șapte), conform art 61 alin.(8), pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul județului în care au susținut proba practică sau inspecția specială la clasă în profilul postului, indiferent de județul în care au susținut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare - va avea loc MIERCURI 26.07.2017 la Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău, str. Bazalt nr 15bis, începând cu ora 10,00