Ședința Comisiei pentru soluționarea contestațiilor la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ de stat va avea loc - Marți 25.07.2017, orele 10,00 - la sediul IȘJ Buzău. La această ședință sunt invitați observatorii ( reprezentanții organizațiilor sindicale, reprezentanții organizaților de părinți și elevi, reprezentanții primarului și ai consiliului local din UAT-uri), reprezentanți ai candidaților care au depus contestații.

În atenția directorilor de unități școlare,

Se pot ridica bonurile valorice EURO200, în perioada 25-28.07.2017, de la Secretariatul ISJ Buzău. Vă rugăm să aveți ștampila unității la dvs.