Proba Practica la Informatica si TIC

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019,
anexa nr. 19 la Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr. 5485113.11.2017, prevede, in cadrul etapelor de mobilitate, desfășurarea probelor practice/orale in specialitatea postului/catedrei. 
Urmare a solicitării cadrelor didactice, înregistrate Ia secretariatul ISJ BUZĂU, se organizează proba practică 
la Informatică și TIC la LICEUL PEDAGOGIC ”Spiru Haret” Buzău Vineri 13. 04. 2018 orele 13:30