PROMOVARE ELEVI IN SIIIR

VA RUGAM SA TERMINATI DE EFECTUAT PROMOVARE ELEVILOR IN SIIIR PANA LA DATA DE 1 IULIE 2019 ORA 12.00

Etapa I de admitere în învățământul profesional de stat

28 iunie- 1 iulie 2019

Înscrierea candidaților respinși la preselecție la unitățile de învățământ care școlarizează în învățământul profesional de stat care nu au organizat sesiune de preselecție, pe baza fișei de înscriere în învățământul profesional de stat 
Se pot înscrie și alți candidați interesați, care nu s-au înscris în perioadele de înscriere prevăzute mai sus, precum și cei care au renunțat la locul ocupat în sesiunea de preselecție. De asemenea se pot înscrie și candidați care au fost respinși la probe eliminatorii organizate în învățământul dual.

NOTĂ: 
Nu pot fi înscriși candidații cu situația școlară neîncheiată, aflați în stare de corigență sau repetenție. Înscrierea candidaților respinși la unitățile de învățământ care au organizat preselecție și care au ridicat fișa de înscriere se face pe baza aceleiași fișe, prin completarea casetelor pentru următoarea unitate de învățământ și a calificărilor profesionale pentru care optează.

VA RUGAM SA CITITI PAGINA 56 DIN BROSURA DE ADMITERE