ÎNSCRIERI/PREÎNSCRIERI LA GRADUL DIDACTIC II ȘI LA GRADUL DIDACTIC I

                                       -octombrie 2017-

 

Înscrierile/preînscrierile pentru examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2018 - 2019 (cu dosar), seria 2019 - 2020 (preînscriere, cu cerere) şi pentru gradul didactic I, seria 2018 - 2020 (cu dosar) şi 2017 - 2021 (preînscriere, cu cerere) se fac în luna octombrie;

  • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic II, seria 2018 - 2019 (cu dosar) - descărcaţi aici
  • documente necesare înscrierii la examenele de obţinere a gradului didactic I, seria 2018 - 2020 (cu dosar) - descărcaţi aici
  • cerere (pre)înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  2020(se include şi în dosarul pentru 2019) - descărcaţi aici
  • cerere (pre)înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I  2021 (se include şi în dosarul pentru 2020) - descărcaţi aici
  • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic I - descărcaţi aici
  • fişă de înscriere la examenul de obţinere a gradului didactic II  - descărcaţi aici
Gheorghe Enache

HMC Program – Program de burse de studiuîn Marea Britanie

RO:
 

Asociația “Ține de Noi” împreună cu Conferința Directorilor din Marea Britanie (Headmasters' and Headmistress' Conference), o entitate ce reunește peste 100 din cele mai performante școli din Marea Britanie, anunță lansarea unui concurs pentru obținerea unui număr de burse de prestigiu în Marea Britanie pentru elevii de clasa a X a, care își doresc să petreacă ultimii doi ani din ciclul preuniversitar de învățământ, echivalentul claselor a XI a, respectiv a XII a, în Marea Britanie.

Marea majoritate a burselor acoperă în totalitate costurile, însă există și burse parțiale, care acoperă între 50% – 70% din costuri. În anii trecuți peste 100 de elevi români au petrecut câte un an sau doi în această bursă, ajungând apoi studenți la facultăți eminente, precum: Oxford, Cambridge, London School of Economics.

Toate materialele pentru depunerea dosarului, precum și toate detaliile privind acest program se găsesc pe:

https://drive.google.com/file/d/0B44Ldg7s3y3cRmJweFpnaXBmVTQ/view?usp=sharing (format PDF)

https://drive.google.com/open?id=0B44Ldg7s3y3cRXktN21uMWdaZWs (format WORD - .docx)

sau

http://tinedenoi.ro/burse-academice/

!!! Important - Încurajăm citirea cu atenție a formularelor prin care se va efectua înregistrarea în cadrul acestui program, precum și instrucțiunile de completare prezente în documentația din link-urile de mai sus.


Deși există și un număr de contact, datorită interesului foarte mare pe care îl așteptăm, vă rugăm să ne contactați telefonic doar dacă este absolut necesar sau o urgență, în rest încurajăm contactul pe email la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Prezentare video a programului: https://www.youtube.com/watch?v=iP5bS4PJCk4

Criterii de eligibilitate:
•             să fie inscriși într-o formă de învățământ de nivel liceal, fiind în prezent (anul școlar - 2017-2018) în clasa a X-a;
•             să nu ocupe, la momentul înscrierii, un loc într-o școală din Marea Britanie;
•             venitul părinților (brut, combinat) pe anul 2017 să nu depășească echivalentul în lei a 30.000 lire;
•             vârsta elevului trebuie să fie, la 1 septembrie 2018, între 16 ani și 17 ani si 6 luni - nu pot aplica decât elevii care, la data menționată, nu depășesc vârsta maximă admisă. Data nașterii aplicantului ar trebui să se încadreze între 01.02.2001 și 01.09.2002.

Despre HMC: http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/

Despre program: http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/projects-sub-page-2/student-faqs/

Important!
Înainte de a aplica, vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile programului de burse și informațiile pentru părinti și elevi de pe  http://tinedenoi.ro/burse-academice/

Transmiterea documentelor se va face inițial în format electronic la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., urmând ca, într-o etapă viitoare, după selecția preliminară, elevii acceptați pentru concursul final să transmită și fizic documentele la o adresă indicată ulterior.
 
Deadline aplicații electronice: 1 decembrie 2017

Asociația “Ține de Noi” organizează programe dedicate educației cu proiecte concrete în marile orașe ale României, organizează în fiecare an Conferința Națională în domeniul Educației, cea mai relevantă conferință în domeniu, unde participă toți stakeholderii implicați.

EN:

"Up to Us" association together with the Headmasters' and Headmistress Conference, an organization that brings together over 100 of Britain's top schools, announces the launch of a competition to win a number of prestigious scholarships in Great Britain for students of the 10th grade who want to spend the last two years of the pre-university education cycle, the equivalent of the 11th and 12th grades in the UK.

The vast majority of scholarships are fully cover the costs, but there are also partial scholarships, covering between 50% and 70% of the costs. In the past few years, over 100 Romanian students spent one or two years in this scholarship, reaching students at eminent faculties, such as: Oxford, Cambridge, London School of Economics.

All the materials for submitting the dossier, as well as all the details on this program, can be found on:

https://drive.google.com/file/d/0B44Ldg7s3y3cRmJweFpnaXBmVTQ/view?usp=sharing (PDF)

https://drive.google.com/open?id=0B44Ldg7s3y3cRXktN21uMWdaZWs (WORD - .docx)

or

http://tinedenoi.ro/burse-academice/

!!! Important - We encourage you to carefully read the forms that will be used to register onto this program, as well as the instructions in the documentation in the links above.

Although there is a contact number, due to the great interest we are expecting, please contact us by phone only if absolutely necessary or an emergency, otherwise we encourage contact by email atAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Program Video Preview: https://www.youtube.com/watch?v=iP5bS4PJCk4

Eligibility criteria:
• be enrolled in a high-school education form, being currently (the school year - 2017-2018) in the 10th grade;
• Not to take up a place in a school in the UK at the time of enrollment;
• Parents' income (gross, combined) for 2017 will not exceed the ROL equivalent of 30,000 pounds;
• The pupil's age must be on September 1, 2018 between the age of 16 and the age of 17 and the age of 6 - only pupils who, at that date, do not exceed the maximum age. Date of birth of the applicant should be between 01.03.2001 and 01.09.2002.

About HMC: http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/

About the program: http://www.hmc.org.uk/about-hmc/projects/projects-sub-page-2/student-faqs/
 
 
Important!
Before applying, please read the terms and conditions of the scholarship program and the information for parents and students at http://tinedenoi.ro/burse-academice/
The submission of the documents will be done initially in electronic format at: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , and at a later stage, after the preliminary selection, the students accepted for the final competition will also physically transmit the documents to a later address.

Deadline for electronic applications: 1st of December, 2017

"Up to Us" Association organizes programs devoted to education with concrete projects in the major cities of Romania, organizes each year the National Education Conference, the most relevant conference in the field, where all stakeholders are involved.