GRADUL I
Vă rugăm să verificaţi corectitudinea datelor candidaţilor înscrişi la examenul de obţinere a gradului didactic I, seria 2017-2019, şi să semnalaţi orice inadvertenţă la serviciul dezvoltarea resursei umane Inspector prof. Gheorghe Enache
Dată 03-11-2016 Dimensiune fișier 88.57 KB Descărcare 2,772 Descărcare

Nu pot găsi descărcarea. ID =804

Bani de liceu lista beneficiari

 

Vă informez că a fost  publicat lista beneficiarilor pe site-ul http://banideliceu.edu.ro/ și a fost marcat și în aplicație toți solicitanții ca fiind beneficiari.

A fost aprobată Ordonanța de Urgență nr. 66/2016

Ordonanța de Urgență nr. 66/2016 prin care și preșcolarii din grădinițele de stat și particulare acreditate cu program normal de 4 ore vor beneficia de programul de încurajare a consumului de fructe proaspete, aceasta fiind o altă măsură din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei.

Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.
 
Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate are ca obiectiv reducerea abandonului școlar, a sărăciei și inechității sociale. Acest program a fost discutat și în videoconferința din 13 septembrie 2016, când a fost propus pentru includere în planul de acțiuni al Comisiei județene pentru promovarea incluziunii sociale (Hotărârea nr. 1217/septembrie 2006).
 
Monitorizarea implementării actului normativ menționat este inclusă ca măsura 3.1 în Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei, pachet ce reprezintă prioritățile de intervenție asumate de Guvernul României în luna februarie 2016. În acest scop, considerăm necesară întărirea colaborării la nivel local și național, astfel încât să existe paritate între numărul de copii introduși ca eligibili în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și solicitările aprobate la nivel de UAT pentru stimulentul educațional sub formă de tichete sociale pentru grădiniță.
 
În urma analizei modului de implementare a apărut necesitatea gestionării datelor în SIIIR la nivel de UAT. S-au evidențiat două probleme majore, respectiv:
  1. unii copii, introduși ca eligibili în SIIIR, nu au avut solicitarea aprobată de către primar pentru stimulentul educațional;
  2. alți copii au beneficiat de acest stimulent educațional fără a fi introduși în SIIIR ca eligibili, conform Legii nr. 248/2015

Vă rugam sa completati formularul cu privire la elevi RROMI

pana la data 31.10.2016 ora 12 FORMULAR 

URGENT ACTUALIZARE DATE IN APLICATIA SIIIR

- Pana miercuri 02 noiembrie 2016, va rugam sa actulaizati in aplicatia SIIIR la modulul RESURSE UMANE  - sectiunea personal.

- definiti catedrele si asociati la catedre personalul didactic. 

- datele personalului (cu toate datele necesare)

Nu pot găsi descărcarea. ID =770