Categorie: Domeniul Curriculum și Inspecție Școlară
Numărul de Subcategorii: 16
folder_documents.png
folder_documents.png
folder_documents.png
folder_documents.png
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Subcategorii 9 
Subcategorii 0 
Fișiere: 6 
Fișiere: 50 
Fișiere: 86 
Fișiere: 28 
folder_documents.png
folder_documents.png
network.png
folder_documents.png
Subcategorii 2 
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Subcategorii 5 
Fișiere: 59 
Fișiere: 29 
Fișiere: 27 
Fișiere: 40 
folder_documents.png
folder_documents.png
graphics.png
bible.png
Subcategorii 2 
Subcategorii 2 
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Fișiere: 67 
Fișiere: 30 
Fișiere: 28 
Fișiere: 17 
folder_documents.png
folder_documents.png
folder_documents.png
folder_documents.png
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Subcategorii 0 
Fișiere: 17 
Fișiere: 12 
Fișiere: 88 
Fișiere: 11 
Fișiere:
rar.png Kit_EdusalSetup_2_11
După instalarea versiunii 2.11, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării! După instalarea noii versiuni, statele de personal şi plată se vor invalida şi vor trece în starea în lucru! Modificările aduse la versiunea 2.11 faţă de versiunea 2.10.5 constau în: 1. Majorarea drepturilor salariale cu 20% pentru personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar conform legii cadru nr. 153/2017, cu excepţia personalului din Casa Corpului Didactic şi Inspectorate Scolare Judeţene. Atenţie! Se majorează drepturile salariale doar personalului didactic din Anexa I – „ÎNVĂŢĂMȂNT” şi Ordinului comun (ataşat). Notă: În această versiune nu este implementată compararea și implicit, plafonarea drepturilor salariale cu grilele din Legea cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022 pentru funcțiile specifice Inspectoratelor școlare județene. Acest lucru va fi livrat într-o versiune dedicată, în primele zile ale săptămânii viitoare. 2. Încadrarea personalului medical pe grila din 2022 conform reglementărilor specifice Familiei ocupaţionale - „SĂNĂTATE” 3. Actualizarea algoritmului de calcul pentru salariul de bază aferent încadrărilor setate pe coeficient de salarizare conform răspunsului primit de la Ministerul Muncii (adresa ataşată) astfel: - De la 1 ianuarie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25 - De la 1 martie 2018 Salariul bază (grilă) Legea 153 = Coeficient salarizare * 1.450 lei * 1,25*1,2 4. Modificarea algoritmului conform O.U.G. nr. 3/2018 începând cu luna martie 2018 pentru salariaţii pentru care se aplică art. 146, alin. (5^1) - (5^3) şi art. 168, alin. (5^1), respectiv: - Impozitul nu va mai fi influenţat de diferenţele de contribuţii. - Impozitul final reţinut de la salariat va fi cel calculat conform venitului brut realizat şi contribuţiilor neplafonate. Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.11, vă informăm că nu puteţi trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune (v.2.11)
Dată 29-03-2018 Dimensiune fișier 35.89 MB Descărcare 725 Descărcare
pdf.png Modificarea in clasificatia indicatorilor privind finantele
Dată 08-01-2018 Dimensiune fișier 312.98 KB Descărcare 638 Descărcare
pdf.png Ordin_5645_12122017 - Metodologia de evaluare a calității proiectelor de manuale
Dată 12-12-2017 Dimensiune fișier 379.6 KB Descărcare 522 Descărcare
pdf.png ATRIBUT in SIIIR -Surse alternative de Energie
Se completează de toate unitățile de învățământ de stat și particulare ( inclusiv pe arondate se completează).
Dată 04-12-2017 Dimensiune fișier 60.03 KB Descărcare 744 Descărcare
pdf.png Precizări privind organizarea activității în anul școlar 2017-2018
Dată 27-10-2017 Dimensiune fișier 926.77 KB Descărcare 2,422 Descărcare
pdf.png CONTESTATII SELECTIE CORPUL DE EXPERTI IN MANAGEMENTUL EDUCATIONAL
Dată 25-07-2017 Dimensiune fișier 104.1 KB Descărcare 1,339 Descărcare