ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC

 

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 

LEGISLATIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROLUL

 

INSPECTORATULUI SCOLAR

 

 JUDETEAN BUZAU
 

 

  Inspectoratul scolar este o unitate de specialitate a Ministerului Educatiei Nationale, este subordonat acestuia, se organizeaza la nivel judetean, si actioneaza pentru realizarea obiectivelor educationale prevazute de Legea invatamantului in domeniul invatamantului preuniversitar.

  Inspectoratul scolar isi desfasoara intreaga activitate pe baza Legii invatamantului, a Statutului personalului didactic, a hotararilor si ordonantelor emise de Guvernul Romaniei, a tuturor actelor normative ce decurg din continutul Legii invatamantului, precum si a ordinelor, precizarilor elaborate de MinisterulEducatiei Nationale.

  Prin activitatea manageriala Inspectoratul scolar urmareste realizarea prevederilor Legii Educatiei Nationale referitoare la finalitatile invatamantului, accesul la toate nivelurile si formele de invatamant ale cetatenilor, fundamentarea judicioasa a retelei de invatamant, asigurarea conditiilor optime desfasurarii procesului instructiv-educativ de invatamant si educatie.

  Asigura si stimuleaza, in conditiile prevazute de lege, descentralizarea la nivelul unitatilor subordonate acestuia.

  Incheie contracte colective de munca cu organizatiile sindicale, potrivit legislatiei in vigoare.

  Asigura si urmareste aplicarea legislatiei, a planurilor de invatamant, a programelor analitice si a altor acte normative emise de Ministerul Educatiei Nationale, in organizarea, conducerea si desfasurarea procesului instructiv-educativ.

  Asigura si coordoneaza aprovizionarea unitatilor de invatamant din subordine cu manuale pentru invatamantul general obligatoriu, prospectarea pietei si lanseaza comanda de manuale pentru licee, scoli profesionale si scoli postliceale, asigura necesarul de programe scolare, planuri de invatamant, imprimate tipizate, ordine si instructiuni ale Ministerul Educatiei Nationale precum si alte acte normative elaborate.

 Organizeaza si indruma activitatea de perfectionare a personalului didactic si nedidactic, de executie si conducere, de cercetare pedagogica, precum si alte actiuni de informare si perfectionare desfasurate in invatamantul preuniversitar. In acest sens, coordoenaza si controleaza activitatea Casei Corpului Didactic, a colectivelor metodice din unitatile si cercurile pedagogice si colaboreaza, in domeniul perfectionarii, cu institutiile de invatamant superior.

 Studiaza activitatile cadrelor didactice si nedidactice de executie si conducere, generalizeaza experienta pozitiva a acestora, ii stimuleaza in activitatea de cercetare stiintifica, elaboreaza lucrari cu caracter metodic si procedural.

 Asigura, in conditiile legii, organizarea si desfasurarea invatamantului pentru populatia scolara apartinand minoritatilor nationale.

 Elaboreaza studii, cercetari si propune Ministerului Educatiei Nationale experimente si actiuni privind implementarea reformei invatamantului preuniversitar, in general, si pentru fiecare obiect de studiu, in special.

 Asigura organizarea, desfasurarea si finalizarea evaluarii nationale, a repartizarii computerizate si a examenelor de absolvire din unitatile de invatamant, precum si concursurile scolare pe obiecte de studiu si meserii, cultural-artistice si sportive de la nivelul judetului, in conditiile legii si in conformitate cu regulamentele, normele si metodologiile elaborate in acest sens de Ministerul Educatiei Nationale.

 

 

 

 

 

 

INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN BUZAU
Str. Al. Marghiloman, Nr. 30
Tel. 0238/721655, Fax 0238/414655
E-mail:
isjbz@yahoo.com

isj@hasdeu.bz.edu.ro
Web Site: www.isjbz.ro

Program de lucru: luni-joi 08:00-16:00

                             vineri 08:00-14:00

 

 

     In cazul in care nu puteti vizualiza documentele descarcate de pe site-ul www.isjbz.ro va recomandam descarcarea urmatoarelor programe:

                                 

      

 ACCES LA INFORMATII DE INTERES PUBLIC

 

 

 

Toate unitatile scolare sunt rugate sa consulte zilnic site-ul I.S.J.BZ pentru a beneficia in timp util de informatiile si lucrarile pe care le au de realizat.

 

 

 

 

 

Sa stii mai multe, sa fii mai bun!

 

ACTIVITATI EDUCATIVE FORMALE SI NONFORMALE

 

PROIECTE EDUCATIONALE EUROPENE