FORMULARE - DOCUMENTE DE TRANSMIS CĂTRE ISJ BUZAU

ANUNȚ

În vederea informării participanților la Concursul de ocupare a posturilor didactice - sesiunea 2019

 

Vă rugăm să consultați :


Siturile Titularizare 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 şi 2018 sunt disponibile în continuare la următoarele adrese: Titularizare 2003Titularizare 2004Titularizare 2005Titularizare 2006Titularizare 2007Titularizare 2008Titularizare 2009,Titularizare 2010Titularizare 2011Titularizare 2012Titularizare 2013Titularizare 2014Titularizare 2015Titularizare 2016Titularizare 2017 şi Titularizare 2018

Anexa la ordinul nr. 3886 din 11 aprilie 2019 privind Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020, se găseşte aici

ORDINUL Nr. 3886 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2010 se găseşte aici.

ORDINUL Nr. 5728 din 20 decembrie 2018 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2010 se găseşte aici.

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2020 se găseşte aici

ORDINUL Nr. 5460 din 12 noiembrie 2018 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2019 - 2020 se găseşte aici 

ORDIN Nr. 3635/05.03.2019 pentru aprobarea Centralizatorului se găseşte aici 

Anexa la ordinul nr. 3635/05.03.2019 se găseşte aici 

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2019 se găseşte aici 

Programele valabile pentru concursul din 2019 se găsesc aici 

Forumul dedicat de discuţii se găseşte la această adresă.

 

Comisia de mobilitate,